Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-skizofreni