Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati