Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Brug af antibiotika ved tandlægebehandling

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-antibiotika-tandlaegebehandling