Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Demens og medicin

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-demens-og-medicinhaandtering