Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/nkr-udvalgte-skulderlidelser