Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-aeldre-med-funktionsnedsaettelser