Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Farmakologisk behandling af bipolar lidelse

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/nkr-bipolar-lidelse