Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi)

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-fjernelse-af-mandler