Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Følgevirkninger efter operation for brystkræft

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-brystkraeft