Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Forebyggelse af fald

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-forebyggelse-af-fald