Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/~/media/157BCD8E495640B0AC37EF10A2C9DDE8.ashx