Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Forebyggelse og behandling af delir

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-organisk-delirium