Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-multipel-sklerose