Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Fysioterapi/ergoterapi til børn med cerebral parese

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/nkr-cerebral-parese