Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker)

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-hofteartrose