Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati)

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/lumbal-nerverodspaavirkning-ikke-kirurgisk-behandling