Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-indikation-for-transfusion-med-blodkomponenter