Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/mellemoerebetaendelse-og-oeredraen