Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-astma-hos-boern