Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-synkebesvaer