Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Rehabilitering af patienter med prostatakræft

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-rehabilitering-prostatakraeft