Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/puljefinansieret-nkr-spinal-stabilisering-af-voksne-traumepatienter-i-danmark