Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udredning og behandling/­rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-smerter-i-bevaegeapparatet