Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-adhd-hos-voksne