Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udredning og behandling af diabetiske fodsår

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/nkr-diabetiske-fodsaar