Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-smerter-i-bevaegeapparatet