Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-alkoholafhaengighed-og-psykisk-lidelse