Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-type2diabetes