Center for Kliniske Retningslinjer

Pulje­finansieret NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

Se retningslinjen her.