Center for Kliniske Retningslinjer

Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år.

Klinisk retningslinje

Dansk resume

English summary