Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020