Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES ULTIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i februar 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)