Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes.

Beskrivelse

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i juni 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)