Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i december 2015. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)