Center for Kliniske Retningslinjer

Kliisk retningslinje om identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere (>65 år) efter apopleksi med henblik på at iværksætte en målrettet indsats

Klinisk retningslinje

Bilag 1 (Resumé)

Bilag 2 (Søgeprotokol)

Bilag 3 (Eating Disabilities Assessment Scales (EDAS)

Bilag 4 (Checkliste EDAS)

Bilag 5 (Evidenstabel EDAS) 

Bilag 6 (Minimal Eating Observation Form (MEOF-II)

Bilag 7 (Oversættelsesprocedure)

Bilag 8 (Checkliste MEOF-II)

Bilag 9 (Evidenstabel MEOF-II)

Bilag 10 (Evidenstabel generisk instruks)

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2018