Center for Kliniske Retningslinjer

Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2020