Center for Kliniske Retningslinjer

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit.

Eksempler på lokale instrukser: 

Hillerød Kommune: 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJER BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020