Center for Kliniske Retningslinjer

Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

Klinisk retningslinje (Fuld version)

Bilag 1 (Søgestrategi)

Bilag 2 (Flowchart)

BIlag 3 (Checklister)

Bilag 4 (Evidenstabel)

Bilag 5 (Konsensusmetode og spørgsmål til ekspertpanelet)

Bilag 6 (Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse)

Bilag 7 (Spørgsmål og svar ved konsensuskonference om teenagere som pårørende ved DMCG-PALs årsmøde 5. marts 2014)

Bilag 8 (Handlingsanvisning for den indledende afklarende samtale med familien samt patientforløb og målrettede tilbud til teenageren)

Bilag 9 (Resume)

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i marts 2018. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)