Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose

Klinisk retningslinje

Bilag 1: Litteratursøgning

Bilag 2: Flowchart over udvægelse af litteratur

Bilag 3: Litteraturoversigt

Bilag 4: Oversigt over ekskluderede referencer samt årsag til eksklusion

Bilag 5: Villalta's PTS scale

Bilag 6: Visuel Guide for the assessment of the post-thrombotic syndrome

Bilag 7: Måltagningsskema til strømpe

Bilag 8: Eksempel på tjekliste til monitorering af ibrugtagning af kompresssionsstrømpe

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021