Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.

Klinisk retningslinje
Bilag 1 (Søgestreng på PubMed, CINAHL og Embase)
Bilag 2 (Søgeprotokol)
Bilag 3 (Checkliste til kritisk vurdering - JBI)
Bilag 4 (Oversigt over inkluderede studier (MASTARI))
Bilag 5 (Oversigt over kritisk vurdering af inkluderede studier (Risk of bias assessment))
Bilag 6 (Evidenstabeller (GRADE profiler))
Bilag 7 (Forestplots)
REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020