Center for Kliniske Retningslinjer

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i marts 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)