Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)

Klinisk retningslinje

Bilag 1 (Deltaljeret søgestrategi)

Bilag 2 (Flowchart)

Bilag 3 (Tjeklister)

Bilag 4 (Evidenstabel)

Bilag 5 (Anvendt dosering i inkluderede studier)

Bilag 6 (Resumé)

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021