Center for Kliniske Retningslinjer

Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage - 18 år

Klinisk retningslinje 

Bilag 1: AGREE vurdering

Bilag 2: Søgehistorik

Bilag 3: Evidenstabeller

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021