Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for anvendelsen af tyggegummi til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus

Klinisk retningslinje

Bilag 1: Fyldestgørende søgeordsoversigt samt oversigt over PICO-blok kombinationerne

Bilag 2: AMSTAR-vurdering af Chewing gum for postoperative recovery of gastrointestinal function

Bilag 3: Evidensprofilen

Bilag 4: Oplysninger om undersøgelsen af patienternes værdier og præferencer

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2020