Center for Kliniske Retningslinjer

Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i juni 2015. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)