Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre

Klinisk retningslinje (Fuld version)

Bilag 1 (Resume)

Bilag 2 (Strategi for systematisk litteratursøgning)

Bilag 3 (Evidenstabel)

Bilag 4 (Checklister)

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i april 2018. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)