Center for Kliniske Retningslinjer

Kliniske retningslinjer i høring

 

Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR) sender hermed udkast til "klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats". Den kliniske retningslinje er udarbejdet i regi af DMCG-PAL og udarbejdet og vurderet ud fra Oxfordmetoden. 

CfKR skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk på kontakt@cfkr.info inden den 15.8.17. ´

ALLE høringssvar bedes udfyldes i denne template og returneres på mail. 

Den kliniske retningslinje kan downloades her.