Center for Kliniske Retningslinjer

Kliniske retningslinjer i høring

Vurdering af pædiatrisk delirium hos hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 er i offentlig høring frem til den 3. april 2018. 

Kommentarer til den kliniske retningslinje bedes fremsendes i CFKRs  høringstemplate til sjh@cfkr.info inden deadline.