Center for Kliniske Retningslinjer

Ideer og ønsker 

Ønsker om at udarbejde retningslinjer

Denne side kan benyttes til på tværs af sundhedsvæsnet at få etableret kontakt til andre, der ønsker at udforme en konkret klinisk retningslinje. Den kan endvidere bruges til at opslå ideer til emner til kliniske retningslinjer som kunne være relevante at udarbejde for klinisk praksis. 

Indsend en kort beskrivelse til sjh@cfkr.info med angivelse af emne og kontaktperson, og det vil blive offentliggjort her på siden.

 

Ønsker om nye retningslinjer:

Forbindingsskift på grund af gennemblødning hos den opererede patient indenfor 24 timer efter operationen

 

Tidligere kliniske retningslinjer som har undervejs men som nu er sat i bero eller som er afviklet (emnerne kan anvendes til evt. inspiration for nye arbejdsgrupper)

Forholdsregler efter Koronararteriograf (KAG) eller Pertutan coronar intervention (PCI) foretaget via a. radialis  Beskrivelse

Fysiske restriktioner efter implantation af ICD og pacemaker  Beskrivelse

Mobilisering af den bariatriske patient med BMI>30  Beskrivelse

Screening for synkeproblemer med vandtest hos patienter, der indlægges med mistanke om apopleksi  Beskrivelse

Sygepleje til børn, unge og voksne med Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) anlagt ved Pull teknik Beskrivelse

Infektion i mundhulen, risiko for infektion i mundhulen, risiko for pneumoni  Beskrivelse

Klinisk retningslinjer for postoperativ pleje af cicatrice Beskrivelse

Mundpleje hos patienter der har gennemgået et operativt indgreb der omfatter mundhulen (TMK, ØNH, Plastikkir) (ambulant, indlagt)(gælder for alle aldersgrupper)  Beskrivelse

Nasopharyngeal sugning med kateter af meget præmature børn i binasal CPAP-behandling  Beskrivelse

Vurdering og håndtering af spædbørn med stramt tungebånd, hvor mor ønsker at amme Beskrivelse

Graduerede støttestrømper i intensiv afdeling  Beskrivelse

Anvendelse af blodtomhed til operation  Beskrivelse

Smertevurdering af voksne patienter i Intensivt Afsnit Beskrivelse

Vurdering af pædiatrisk delirium hos hospitalsindlagte børn i alderen 0 til 5  år Beskrivelse

Lejring af det præmature barn  Beskrivelse

Forebyggelse og behandling af obstipation ved levercirrose patienter med hepatisk encephalopati Beskrivelse

Forebyggelse og behandling af postoperativ obstipation  Beskrivelse

Forebyggelse og håndtering af stråleterapi-induceret kvalme og opkast hos patienter som modtager kurativ og palliativ intenderet strålebehandling  Beskrivelse

Identificering, forebyggelse og behandling af vandladningsproblemer hos patienter over 65 år med hoftebrud  Beskrivelse

Klinisk retningslinje for steril intermitterende kateterisation (SIK) til voksne indlagte neurologiske patienter  Beskrivelse