Center for Kliniske Retningslinjer

Litteratursøgte områder

Resultatet af en systematisk litteratursøgning kan være, at der ikke er udført tilstrækkelig forskning på området til at danne grundlag for en klinisk retningslinje.

Det betyder ikke, at arbejdet er spildt. Det er vigtigt at få identificeret områder med behov for yderligere forskning, og det er væsentligt at få afdækket, hvad der foreligger af viden inden for et område.

Hvis I har foretaget en litteratursøgning, som ikke har kunnet danne grundlag for en klinisk retningslinje, opfordrer vi til, at I udfylder skabelonen (som findes manualer og skabeloner), og sende den til sjh@cfkr.info Så offentliggør vi jeres beskrivelse herunder, så andre kan få glæde af jeres arbejde og ikke forsøger at lave samme litteratursøgning.

_____________________

LITTERATURSØGTE OMRÅDER

  • Laktulose til forebyggelse og behandling af hepatisk encefalopati hos patienter med cirrose - læs her

  • Mundpleje til det præmature barn < Gestationsalder (GA) 32 uger med og uden nasal-Cpap (continuous positive airway pressure) - læs her

  • Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni - læs her

  • Kognitiv forandring hos kræftpatienter under og efter kemoterapi - læs her
  • Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteterne hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering - læs her
  • Psykosocial støtte til pårørende til patienter med primær malign hjernetumor i et palliativt forløb - læs her
  • Anvendelse af massage til patienter med hjernetumor i et palliativt forløb - læs her
  • Komplementær smertebehandling (massage, zoneterapi, fysisk træning, TENS, akupunktur og musikterapi) til voksne patienter med cancer - læs her
  • Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) - læs her