Center for Kliniske Retningslinjer

Complianceproblemer hos mennesker med skizofreni - En gennemgang af hvilken evidens der er for at psykoedukation kan bedre mennesker med skizofrenis medicinske compliance med behandlingen.

Beskrivelse